Tham gia FANPAGE của Thế Giới Võ Thuật

Quyền Anh

RSS

Quyền anh cơ bản- 4 cú đấm cơ bản (...

Quyền anh cơ bản có 4 cú đấm cơ bản : đấm thẳng tay trước(cú thọc) – Jab,đấm thẳng tay sau ...

Mayweather tỏ ra hết sức tự tin trước cuộc tái đấu với Maidana vào ngày 13/9 tới đây. Mayweather và Maidana sẽ có trận tái đấ... Mayweather thách Maidana mang tài sản ra cược