Các danh hiệu

 1. 1

  Dành Like được danh vọng

  Nhận được 1 danh vọng khi bài viết được like

 2. 5

  Sơ nhập giang hồ

  Chúc mừng bạn đã lên cấp "Sơ nhập giang hồ"

 3. 8

  Nhiều người biết đến

  Nhận được 8 danh vọng khi bài viết đặt 50 Like

 4. 10

  Công phu sơ cấp

  Chúc mừng bạn đạt cảnh giới "Công phu sơ cấp"

 5. 20

  Bài viết được yêu thích nhiều nhất

  Nhận được 20 danh vọng khi bài viết nhận được 100 Like.

 6. 20

  Nổi danh giang hồ

  Bạn đã đạt cảnh giới "Nổi danh giang hồ"

 7. 40

  Nhất phẩm cao thủ

  Bạn đã đạt cảnh giới "Nhất phẩm cao thủ"

 8. 60

  Thay trời hành đạo

  Bạn đã đạt cảnh giới "Thay trời hành đạo"

 9. 100

  Thần Long Thập Bát Chưởng

  Bạn đã đạt cảnh giới "Thần Long Thập Bát Chưởng"

 10. 150

  Thiên hạ vô song

  Bạn đã đạt cảnh giới "Thiên hạ vô song"

 11. 300

  Võ lâm chí tôn

  Bạn đã đạt cảnh giới "Võ lâm chí tôn"

 12. 500

  Tiếu Ngạo Giang Hồ

  Bạn đã đạt cảnh giới "Tiếu Ngạo Giang Hồ"