Điểm thưởng dành cho davidnguyen984

 1. 10
  Thưởng vào: 19/7/16

  Công phu sơ cấp

  Chúc mừng bạn đạt cảnh giới "Công phu sơ cấp"

 2. 5
  Thưởng vào: 11/7/16

  Sơ nhập giang hồ

  Chúc mừng bạn đã lên cấp "Sơ nhập giang hồ"