Điểm thưởng dành cho khinentienphat

  1. 5
    Thưởng vào: 24/8/16

    Sơ nhập giang hồ

    Chúc mừng bạn đã lên cấp "Sơ nhập giang hồ"