Chuyên mục: Giới thiệu võ

Giới thiệu võ

Karatedo có nguồn gốc từ đâu ?

Cho đến nay, các tài liệu nghiên cứu nguồn gốc chính xác của Karate vẫn chưa được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, theo quan điểm truyền thống, đa phần được các chuyên gia võ thuật thế giới đều thừa nhận Karate được ra đời tại Ấn Độ gắn liền với đạo Thiền đó là Thiền tông (Chán zòng, Ti’an, Dhyana, Zen hoặc Hayayoga).

BJJ

4 lý do bạn cần để bắt đầu Brazil Jiu-Jitsu (BJJ)

Nếu bạn tìm kiếm võ thuật để theo đuổi nhưng không biết bắt đầu từ đâu và bạn sẽ không cần phải tìm đâu xa. Một điểm khởi đầu hoàn hảo có thể là nghệ thuật đấu vật Brazil Jiu-Jitsu . Nó dạy cho bạn một trong những môn võ hiệu quả nhất cho cả thi đấu và tự vệ.

1 2