fbpx

Danh hiệu Hanshi 9 đẳng Karate người Việt Nam đầu tiên được nhận

Sư thúc Ngô Văn Thành, người Việt Nam đầu tiên nhận danh hiệu HANSHI (範士) 9 đẳng Karate & tham gia lãnh đạo một tổng đàn Karate quốc tế.

Danh hiệu Hanshi 9 đẳng Karate người Việt Nam đầu tiên được nhận

Danh hiệu Hanshi 9 đẳng Karate người Việt Nam đầu tiên được nhận

Ngày 31-12-2018 vừa qua, Q. Tổng đàn chủ Hiệp hội Kobudo Karate Shorin-ryu quốc tế (International Shorin-ryu Karate Kobudo Federation – ISKKF) Thanh Ngo qua kiểm tra ở Mỹ và Okinawa đã nhận danh hiệu Hanshi (範士) 9 đẳng của ISKKF.

Vị Q. Tổng đàn chủ ISKKF tên Ngô Văn Thành, vốn là sư đệ của Chưởng môn đời thứ 3 Shorin Việt Nam Huỳnh Văn Hiệp; tức sư thúc của Chưởng môn đời thứ 4 Shorin Việt Nam Cù Mai Công.

Khi còn ở Việt Nam, thầy Thành vốn là HLV trưởng sân Karate ở CLB Hồ Xuân Hương với gần 300 môn sinh. Khi mở sân này năm 1988, Shorin-ryu Việt Nam có đưa lực lượng anh em ở NVH Thanh niên TP.HCM sang biểu diễn, hỗ trợ.

Sinh hoạt ở ISKKF có Mạc Trần Đạo, đai đen số 16 của Shorin-ryu VN. Năm 1992, anh Đạo đi Mỹ, tham gia Thủy quân lục chiến Mỹ, đóng quân ở Okinawa, Nhật, hiện ở Mỹ.

Ra quân, theo giới thiệu và bằng 2 đẳng của Shorin-ryu Việt Nam, anh Đạo gặp sư thúc Ngô Văn Thành, tập luyện thêm mấy tháng với sư thúc và dự kiểm tra của ISKKF. ISKKF đã phong Renshi (錬士) 5 đẳng và giao anh Đạo phụ trách khu vực Đông Nam Á (trừ Shorin-ryu Việt Nam, trực thuộc thẳng Tổng đàn).

Đạo là đai đen do Shorin Việt Nam đào tạo thập niên 1990; cùng lứa với phó chưởng môn kỹ thuật Trần Văn Mười, đai đen 4 đẳng Shorin-ryu Việt Nam và đai đen 3 đẳng Lê Trung.

Vị Tổng đàn chủ ISKKF là đại võ sư (grand master) Giorge W. Alexander, Hanshi 10 đẳng vốn là đồng môn của võ sư Lange, vị sư phụ mang Karate Shorin-ryu vào Sài Gòn – Việt Nam thập niên 1970.

Ngay sau khi nhận danh hiệu Hanshi 9 đẳng, sư thúc Ngô Văn Thành đã thừa ủy quyền của Tổng đàn chủ ISKKF – Giorge W. Alexander ký thăng Chưởng môn đời thứ 4 của Karate Shorin-ryu Việt Nam Cù Mai Công, đại diện chính thức của ISKKF ở Việt Nam từ danh hiệu Renshi (錬士) 6 đẳng (năm 2011) lên Kyoshi (教士) 7 đẳng (2019).

Với danh hiệu và cấp đẳng mới, Chưởng môn đời thứ 4 của Karate Shorin-ryu Việt Nam Cù Mai Công có quyền là một thành phần ký xác nhận của Shorin Việt Nam trong đào tạo, kiểm tra, phong đến 5 đẳng và phong danh hiệu đến Renshi (錬士) 5 đẳng trong hệ thống bằng của hệ thống ISKKF – có giá trị quốc tế.

Và Tổng đàn ISKKF đã gửi một số bằng có ghi số văn bằng cụ thể trong hệ thống Tổng đàn để Chưởng môn đời thứ 4 của Karate Shorin-ryu Việt Nam Cù Mai Công thực hiện quyền được phân cấp của mình.

Karate Shorin-Ryu Việt Nam

Ý kiến của bạn

Ý kiến của bạn