Chuyên mục: bảo vệ an toàn

Bài tập

Karatedo: Kỹ thuật té, ngã an toàn (Tentosuru Ukemi)

Trong đối kháng (Kumite) hoặc sinh hoạt hằng ngày, té, ngã, là sự bất ngờ có thể xảy ra. Khi bạn bị đối phương tấn công bất ngờ nếu biết kỹ thuật té sẽ tránh được chấn thương để phản công hoặc thoát thân. Môn võ Karatedo rất chú trọng té, ngã. Các kỹ thuật này được huấn luyện từ khi mới nhập môn.