Chuyên mục: kỹ pháp

Tài liệu

Vua của binh khí: Nhuyễn tiên

Nhuyễn tiên có thể dùng để khắc chế rất nhiều loại vũ khí. Và được dùng trong các hình phạt thời xưa, nhuyễn tiên được xem như là một trong những loại vũ khí lợi hại nhất.