Chuyên mục: Vịnh Xuân Quyền

Chuyện học võ

Vì sao Vịnh Xuân Quyền luôn là khắc tinh của các môn phái ?

Trong những kỹ thuật chiến đấu của Vịnh Xuân Quyền được áp dụng các nguyên lý khoa học một cách hợp lý, phần nào giải thích được nguyên nhân dù mới chỉ xuất hiện cách đây hơn 200 năm, môn phái này đã nhanh chóng trở thành một võ phái nổi tiếng, một môn quyền thuật khiến các bộ phái khác luôn phải vài phần dè chừng, kính nể.